• post image

  ทริปไนซ์เดย์ กับการเดินทางครั้งใหม่

  เมื่อ 3 ปีที่แล้ว(ปีค.ศ. 2016) ผมเริ่มตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาครั้งแรกคือ จินดาธีม จะเรียกว่าตั้งบริษัทก็ไม่ถูกนักเพราะตอนแรกเริ่มตั้งแต่เป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีเงินจดทะเบียนกับกระทรวงพานิชย์เ...

 • post image

  ทิ้งมัน.. แล้วเริ่มใหม่

  ถ้าชีวิตคือการเดินทางไปเรื่อยๆ ก็คงมีหลายครั้งที่เราเดินหกล้มขะเมนตีลังกาไม่เป็นท่าอยู่หลายครั้งหลายครา ตั้งแต่เรียนจบออกมานี่ ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าตอนไหนที่ไม่หกล้มบ้าง ไม่ว่าจะไปเริ่มใหม่กับอะไรท...

 • post image

  Tech Startup

  Become an entrepreneur หลังจากที่เป็น freelance มานานตั้งแต่ต้นเดือนเมษา ซึ่งโดยปรกติแล้วก็มีงานเข้ามาบ้างประปรายทำให้ใช้เงินประทังชีวิตไปได้อย่างสะดวกสบาย แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเจอรถติด หรือตื่น...