• post image

    คนที่ทำแล้วผิดหวัง ดีกว่าคนที่วาดฝันแต่ไม่ทำอะไรเลย

    ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ทำบริษัทซอฟแวร์มา และปีนี้ก็กำลังจะครบปีแรกสำหรับบริษัทตั้งใหม่ที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว ตอนไปสรรพากรเอาเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจเพราะยื่นขอคืนภาษีของบริษัทไว้ ป...

  • post image

    โควิดกับธุรกิจ

    เป็นคนชอบคุยกับคนที่เริ่มทำธุรกิจเหมือนกัน เจอแทบทุกครั้งก็มักถามว่าช่วงนี้เป็นไงบ้าง กิจการดีไหม ลึกๆคงเป็นเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็ไม่โดดเดี่ยว มีคนอื่นที่รู้สึกเหมือนกันเวลาต้องตัดสิน...