• post image

  พูดได้ แต่ทำไม่ได้

  ถ้าอยากรู้ว่าใครคนไหนทำงานได้หรือไม่ได้ สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ง่ายที่สุดคือให้เขาทำงานชิ้นนั้นๆ - Peter Drucker เราตั้ง KPI ให้ตัวเองยังไงบ้างครับ? คุณผู้อ่านเคยมีเป้าในการทำงานกันไหมว่าภายในอายุเท...

 • post image

  ทำไมเราถึงดูเป็นคนดีเสมอ เมื่อพูดถึงคนอื่น

  การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ผู้คนทำ ส่วนกระแสนิยมคือสิ่งที่คนพูดถึง การพูดแค่ลมปากเป็นแค่กระแสนิยม ทว่าหากสิ่งนั้นคือการเปลี่ยนแปลงจริงๆ คุณต้องถามตัวเองด้วยว่ามันเป็นโอกาสหรืออุปสรรค ข้อความข้างต้น...

 • post image

  สตาร์ทอัพ เหมือนการเผยแพร่ศาสนา

  Peter Drucker ปรมจารย์ด้านการบริหารเคยกล่าวถึงภาวะความเป็นผู้นำเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจในหนังสือเรื่อง The Daily Drucker หนังสือเล่มนี้เขียนได้อย่างกระชับ อ่านง่าย ให้ข้อคิดที่นำไปปฏิบัติได้ชัดเจน เป็...