• post image

    เชื่อในตัวเอง vs เชื่อในสถานการณ์

    สมัยเรียนป.โท วิชา Human resource management กับดร.มณีวรรณ นี่มีเรื่องนึงที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็จำมาถึงทุกวันนี้ คลาสนั้นอาจารย์แกพูดในเรื่องของจิตวิทยามนุษย์ และมีหัวข้อนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจให้เก็บ...

  • post image

    มันมี 2 ปัจจัยที่เราใช้ตัดสินคนอื่น

    คิดว่าเราตัดสินคนอื่นที่เพิ่งเจอกันไม่นาน หรือเพิ่งเจอกันครั้งแรกอย่างไรครับ? ดูการกระทำภายนอก การแต่งตัว การแสดงออก หรือลักษณะบุคคลิกหน้าตา แล้วคิดไปว่าคนๆนั้นน่าจะเป็นแบบนี้ โดยอิงจากประเภทของคนท...