• post image

    Productivity กับงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้?

    ชีวิตคนเรานั้นสั้น และสำคัญเกินกว่าที่ต้องทำงาน routine ไปตลอดชีวิต จริงๆ ผมอยากเขียนเรื่องของ productivity กับงาน routine มาตั้งแต่เตือนเดือนแล้ว แต่ทุกช่วงต้นปีงานมักจะเยอะกว่าช่วงอื่นในรอบปี ...

  • post image

    เป็นนายตัวเอง แต่ก็ใช่ว่าจะตามใจตัวเองได้

    ย้อนไปประมาณ 3-4 ปีที่แล้วในสมัยที่ผมยังทำงานประจำอยู่ ผมมักจะมองคนที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นนายตัวเองว่าเป็นอาชีพที่น่าอิจฉา ไหนจะมีทั้งเวลาส่วนตัว จะทำงานตอนไหนก็ได้ ไปทำงานที่ไหนก็ได้ หรือจะรั...