• post image

    ทริปไนซ์เดย์ กับการเดินทางครั้งใหม่

    เมื่อ 3 ปีที่แล้ว(ปีค.ศ. 2016) ผมเริ่มตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาครั้งแรกคือ จินดาธีม จะเรียกว่าตั้งบริษัทก็ไม่ถูกนักเพราะตอนแรกเริ่มตั้งแต่เป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีเงินจดทะเบียนกับกระทรวงพานิชย์เ...