• post image

    โควิดกับธุรกิจ

    เป็นคนชอบคุยกับคนที่เริ่มทำธุรกิจเหมือนกัน เจอแทบทุกครั้งก็มักถามว่าช่วงนี้เป็นไงบ้าง กิจการดีไหม ลึกๆคงเป็นเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็ไม่โดดเดี่ยว มีคนอื่นที่รู้สึกเหมือนกันเวลาต้องตัดสิน...

  • post image

    New normal หลังโควิด-19

    เมื่อวิกฤตอาจทำให้เราได้มุมมองการดำเนินชีวิตแบบใหม่ โควิด-19 อาจจะเปลี่ยนหรือสร้างวิถีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ขึ้น หรือเปลี่ยนมุมมองของใครหลายคนที่มีต่อเรื่องนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้าน, การใช...