• post image

    Shoe Dog – จากนักบัญชีสู่เจ้าของบริษัท NIKE

    ปกติแล้วผมจะไม่ค่อยอ่านหนังสือที่เป็นชีวประวัติเท่าไหร่ หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติบุคคลที่เคยอ่านล่าสุดนั้นต้องย้อนไปถึง Steve Jobs ซึ่งได้อ่านเมื่อหลายปีมาแล้ว ด้วยความที่มองว่าหนังสือประเภทนี้ให้...