• post image

    บริษัท และบรรดาเอกสาร

    เพราะเป็นฟรีแลนซ์จึงเจ็บปวด แต่การที่ฟรีแลนซ์ตัดสินใจตั้งบริษัทเองเนี่ยเจ็บปวดยิ่งกว่า ผมเองเริ่มทำงานรับจ็อบฟรีแลนซ์ตั้งแต่แรกเลยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี 3 เห็นจะได้ครับ แล้วก็รับเป็น side-p...

  • post image

    2 ปี 5เวอร์ชั่นของ JindaTheme

    เว็บไซต์ในเวอร์ชั่นที่ 5 ของ JindaTheme ที่จริงแล้วผมก็ไม่ชอบเขียนอะไรใหม่หลายครั้งหลายคราให้เหนื่อยตัวเองหรอกครับ ไม่ว่าจะงานส่วนตัว หรืองานฟรีแลนซ์ เพราะทุกครั้งที่เขียนอะไรขึ้นมาใหม่ก็จะมีความร...