• post image

    เชื่อว่าตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้? เพราะคุณเป็นคนแบบ External locus of control ยังไงล่ะ

    สมัยเรียนป.โท วิชา Human resource management กับดร.มณีวรรณ นี่มีเรื่องนึงที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็จำมาถึงทุกวันนี้ คลาสนั้นอาจารย์แกพูดในเรื่องของจิตวิทยามนุษย์ และมีหัวข้อนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจให้เก็บ...

  • post image

    Overconfidence & Imposter syndrome

    วันนี้อยากจะเขียนบทความสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ครับ ช่วงนี้อ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยา การพัฒนาตนเองทุกวันจนมาเห็นสองบทความที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะหยิบมาเขียนเพิ่มเติมสักหน่อย ...