• post image

    ถลำ

    ผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเขียนเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจ เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เราตัดสินใจไปแล้ว และผลลัพธ์ออกมามันพลาด หรือมันไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ หรือเอาง่ายๆ การตัดสิ...