• post image

    New normal หลังโควิด-19

    เมื่อวิกฤตอาจทำให้เราได้มุมมองการดำเนินชีวิตแบบใหม่ โควิด-19 อาจจะเปลี่ยนหรือสร้างวิถีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ขึ้น หรือเปลี่ยนมุมมองของใครหลายคนที่มีต่อเรื่องนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้าน, การใช...