• post image

    เรื่องวันวาน

    บ่อยครั้งที่ผมเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองในอดีต การเปรียบเทียบอดีตช่วยให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงและความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ เราบอกตัวเองว่าเราอยากจะดีกว่าเราในวันก่อน เราทำทุกอย่างเพื่อให้ตัว...