• post image

    เราเรียนรู้อะไรจาก Elon Musk

    ผมทำทุกอย่างที่ผมพูดว่าจะทำ - Elon Musk ชายผู้มีความกระตือรือร้นและเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่ง นอกจากนั้นยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างมากในอุตสาหรกรรมเทคโนโลยี ปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัทขนส่งอวกาศเชิงพาน...