• post image

    กลับไปเริ่มเดินทางใหม่

    ความซื่อสัตย์เป็นของขวัญราคาแพง อย่าคาดหวังมันจากคนราคาถูก - Warren Buffet quote คำพูดนี้น่าสนใจครับ ความน่าสนใจของมันมีสองอย่างคือ หนึ่งผู้พูดประโยคนี้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกและมี m...