• post image

    ตราชั่ง

    บทความที่ 500 ที่เขียนขึ้นในบล็อกของตัวเอง อยากจะเขียนถึงเรื่องที่เจอมาบ่อย และเป็นเรื่องที่กระอักกระอ่วนใจพอสมควร ตั้งแต่ทำสตาร์ทอัพมา 3 ปี ช่วงหลังๆ ที่ต้องออกไปเจอคนนั้นคนนี้ หรือนำเสนองานมักจะเ...

  • post image

    ไม่โอเค แต่งานยังไปต่อได้

    สมัยวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆ เรายังแยกแยะไม่ออกระหว่างความรู้สึกส่วนตัวกับหน้าที่การงาน บ่อยครั้งที่เรารู้สึกไม่โอเคเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรอื่นๆมา เรามักจะไม่สามารถทำงานได้ หรือจิตใจไม่ได...