• post image

    100บาทใคร…คุ้ม

    ช่วงก่อนปิดเทอมแรกนี้เอง มีโปรเจคย่อยของวิชามัลติมิเดีย ให้ออกแบบทำคลิปส่งใน โครงการ 100 บาทขาดตัว ของ K-bank โดยมีรายวัลตามเว็บที่ทางธนาคารแจ้ง ไอเรายังไงๆก็ต้องทำส่งอยู่ดี ถึงจะหวังหรือไม่หวังราง...