• post image

    วิธีทำ embed วิดีโอจาก Youtube ให้เป็น responsive

    Full-Width Video, Responsive Video แล้วแต่จะเรียก ในปัจจุบันเว็บไซต์ส่วนใหญ่ต่างพากันเป็น responsive layout ไปหมดแล้ว.. ก็แน่ล่ะ เรื่องของ mobile friendly นั้นมีผลต่อลำดับการแสดงผลของ search engin...

  • post image

    Whitetail Free WordPress Theme

    Fully responsive WordPress theme for blog WhiteTail ถือเป็นธีมตัวที่ 3 ที่ผมตั้งใจจะเขียนแล้วปล่อยเป็น opensource กล่าวคือใครก็สามารถเข้าไปดู sourcecode หรือ download มาใช้งานได้ฟรีผ่านเว็บ git(อย...