Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2016/css-make-responsive-video/

วิธีทำ embed วิดีโอจาก Youtube ให้เป็น responsive

Full-Width Video, Responsive Video แล้วแต่จะเรียก ในปัจจุบันเว็บไซต์ส่วนใหญ่ต่างพากันเป็น responsive layout ไปหมดแล้ว.. ก็แน่ล่ะ เรื่องของ mobile friendly นั้นมีผลต่อลำดับการแสดงผลของ search engin...

อ่านต่อ
https://www.jir4yu.me/2016/whitetail-free-wordpress-theme/

Whitetail Free WordPress Theme

Fully responsive WordPress theme for blog WhiteTail ถือเป็นธีมตัวที่ 3 ที่ผมตั้งใจจะเขียนแล้วปล่อยเป็น opensource กล่าวคือใครก็สามารถเข้าไปดู sourcecode หรือ download มาใช้งานได้ฟรีผ่านเว็บ git(อย...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..