• post image

    WFH กับประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน

    ช่วงสถานการณ์แบบนี้หลายบริษัทก็ให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านหรือ WFH ได้ ถ้าพูดถึงการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดตามหลักสถิติที่ออกมาหลายสื่อแล้วก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ค่อนข้างตรงจุด ลดความเสี่ยงที่จะแพ...