• post image

  ปี 2020 – คนไทยจ่ายเงินซื้อของออนไลน์ด้วยวิธีไหน?

  บทความก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่อง คนไทยกลับมาใช้งานเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่ามือถือและแท็บเล็ต ในบทความ 2020 ปีที่คนจะกลับมาใช้คอมเข้าเว็บมากขึ้นกว่ามือถือ? คิดว่าหลายคนที่อยากจะมีเว็บไซต์ หรือม...

 • post image

  2020 ปีที่คนจะกลับมาใช้คอมเข้าเว็บมากขึ้นกว่ามือถือ?

  ปีที่แล้วเขียนถึงสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานภายในประเทศไทยลงในบทความ "เมื่อคนไทย “ติดมือถือ” มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก" ซึ่งก็เอาสถิติของ We are social มาย่อยต่อให้อ่านกันได้ง่ายๆ ซึ่งก็ท...

 • post image

  เมื่อคนไทย “ติดมือถือ” มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

  ช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมได้ยินข่าวเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคนไทยที่ทะลุแซงหน้าทุกประเทศ จนเรากลายเป็นประเทศที่ใช้เวลาอยู่กับจอมือถือมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ข่าวนี้มันบอกอะไรเราได้หลายอย่าง แ...