• post image

    เมื่อ Agile อาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน

    เมื่อคุณเห็นคนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่นสิบเท่า อย่าเข้าใจว่าพวกเขาทำงานหนักกว่าคนอื่นสิบเท่า เพราะที่จริงพวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หาทางออกที่ง่ายกว่าคนอื่นถึงสิบเท่าต่างหาก -- หนังสื...