• post image

    พูดได้ แต่ทำไม่ได้

    ถ้าอยากรู้ว่าใครคนไหนทำงานได้หรือไม่ได้ สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ง่ายที่สุดคือให้เขาทำงานชิ้นนั้นๆ - Peter Drucker เราตั้ง KPI ให้ตัวเองยังไงบ้างครับ? คุณผู้อ่านเคยมีเป้าในการทำงานกันไหมว่าภายในอายุเท...