• post image

    เดินทางง่ายขึ้น ด้วย Google Street View

    Google Street View ของเล่นใหม่ที่มีประโยชน์ ของเล่นนี้ที่ต่างประเทศเขาก็มีได้สักพักนึงละ จนในที่สุดเมื่อเดือนถึงสองเดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยก็ได้ใช้งาน Google Street View กับเขาบ้างเสียที จริงๆแล้ว...