• post image

    TEIN Super Street in GE8

    เช้าวันก่อนตัดสินใจเปลี่ยนโช๊คใหม่ทั้งหมดเลย 4 ต้น เนื่องด้วยของเดิมที่ใช้คือ Kayaba NewSR กับสปริง Tanabe NF ค่อนข้างแข็งไปหน่อย ไอเราก็อยากได้ฟิลคุณหนูนั่งรถหรูขึ้นมานิดนึง เลยต้องยอมควักกระเป๋าต...