• post image

    ความมากมายในชีวิต ..?

    ก็ไม่รู้นะ ไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองว่าเป็นคนยอมอะไรง่าย ที่หมายถึงการยอมอะไรง่าย ก็คงเหมือนแบบเวลาขายของ รู้ทั้งรู้ว่าต้องเอาเงินที่ขายได้ ไปซื้อของอย่างอื่น เพียงแค่เขาบอกว่า ลดได้อีกมั้ย ลดอีกหน่อ...