• post image

    Requirement ไม่เคลียร์.. มีแต่เสียกับเสีย

    ปกติแล้วผมจะเขียนเกี่ยวกับ product development ที่เว็บไซต์ของ JindaTheme เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากนี้คิดว่าจะเอาทั้งหมดกลับมาเขียนที่บล็อกส่วนตัวแทนจะได้จัดการโพสต์ต่างๆได้ง่ายขึ้น วันนี้อยากแชร์...