• post image

    จับภาพหน้าจออย่างวัยรุ่น ด้วย PrtScr [Freeware]

    อยากได้โปรแกรมจับภาพหน้าจอดีๆสักอัน ที่มีลูกเล่นไว้หลักๆทำงานทำการคือ จับภาพตรงไหนก็ได้,จับภาพเป็นรูปอะไรก็ได้ ที่ไม่จำเป็นต้องเป็น 4 เหลี่ยมเหมือนที่ใช้ๆกันอยู่ทั่วไป จนมาเจอโปรแกรมๆนึงเป็นโปรแกรม...