• post image

    ZERO to ONE – หนังสือดีสำหรับคนเริ่มต้นทำธุรกิจ

    มนุษย์ผู้ตื้นเขินจะเชื่อในโชคชะตา เชื่อในสถานการณ์.. มนุษย์ผู้เข้มแข็งจะเชื่อในเหตุและผล - ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน ผมเปิดหนังสืออ่านมาเจอในหน้า 75 แล้วชอบมาก หนังสือที่หยิบขึ้นมาอ่านนี้ชื่อว่า Zero...