• post image

    Overconfidence & Imposter syndrome

    วันนี้อยากจะเขียนบทความสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ครับ ช่วงนี้อ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยา การพัฒนาตนเองทุกวันจนมาเห็นสองบทความที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะหยิบมาเขียนเพิ่มเติมสักหน่อย ...