• post image

    ตราชั่ง

    บทความที่ 500 ที่เขียนขึ้นในบล็อกของตัวเอง อยากจะเขียนถึงเรื่องที่เจอมาบ่อย และเป็นเรื่องที่กระอักกระอ่วนใจพอสมควร ตั้งแต่ทำสตาร์ทอัพมา 3 ปี ช่วงหลังๆ ที่ต้องออกไปเจอคนนั้นคนนี้ หรือนำเสนองานมักจะเ...