• post image

    อยากรู้ต้องลอง จะลอง..ต้องซื้อ

    อ่านรีวิว ฟังใครพูด. ไม่เข้าใจเท่าใช้เอง ถ้าพูดถึงเรื่องซื้อของ หรือต้องใช้บริการอะไรก็ตามแต่ ไม่ว่าจะของยี่ห้อใดหรือเจ้าไหนก็ตามแล้ว ถ้าผมสนใจที่จะซื้อหรือใช้จริงๆ ก็จะเข้ามาลองเองโดยที่ไม่ต้องผ่...