Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2015/apple-music-vs-spotify/

อยากรู้ต้องลอง จะลอง..ต้องซื้อ

อ่านรีวิว ฟังใครพูด. ไม่เข้าใจเท่าใช้เอง ถ้าพูดถึงเรื่องซื้อของ หรือต้องใช้บริการอะไรก็ตามแต่ ไม่ว่าจะของยี่ห้อใดหรือเจ้าไหนก็ตามแล้ว ถ้าผมสนใจที่จะซื้อหรือใช้จริงๆ ก็จะเข้ามาลองเองโดยที่ไม่ต้องผ่...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..