• post image

    ขับรถกลับบ้าน

    ราว 3 - 4 ทุ่มจะเป็นช่วงที่ผมเริ่มออกจากออฟฟิศและขับรถกลับบ้าน ช่วงเวลาสั้นๆประมาณ 40 นาทีนี้กลับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแต่ได้รับการประเมินค่าจากตัวเราเองต่ำเกินไปเสมอ ผมใช้เส้นทางเดิมซ้ำๆทุกคืนซึ่งไม...