• post image

    ทำไมต้อง.. Mechanical Keyboard

    คีย์บอร์ดแบบกลไก .. สิ่งที่น่าสนใจของคนใช้คอม หลายต่อหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่า Mechanical Keyboard มันเป็นยังไงหน้าตายังไง แล้วต่างจาก Keyboard ทั่วไปยังไง ผมก็เพิ่งจะมารู้จักเจ้าคีย์บอร์ดแบบกลไล...