Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2012/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87-mechanical-keyboard/

ทำไมต้อง.. Mechanical Keyboard

คีย์บอร์ดแบบกลไก .. สิ่งที่น่าสนใจของคนใช้คอม หลายต่อหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่า Mechanical Keyboard มันเป็นยังไงหน้าตายังไง แล้วต่างจาก Keyboard ทั่วไปยังไง ผมก็เพิ่งจะมารู้จักเจ้าคีย์บอร์ดแบบกลไล...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..