• post image

    จอลอก แบตบวม สารพันปัญหาของ Macbook

    แค่ปัญหาของฮาร์ดแวร์ ไม่ใช่ซอฟแวร์. เครื่อง Macbook Pro Retina ที่ใช้อยู่ตอนนี้อายุก็ราวๆ 3 ปีแล้วครับ ผมเจอปัญหาจอลอกก่อนเจอปัญหา macbook แบตบวม ซึ่งเกิดในปีเดียวกัน ห่างกันแค่ไม่กี่เดือน จะบอกว่...