• post image

    แท่งแก้วปริซึม (Prism)

    "Hard choices, easy life. Easy choices, hard life." - Jerzy Gregorek วันนี้ผมอยากจะเขียนถึงเรื่อง ผลประโยชน์ระยะยาว กับ ผลประโยชน์ระยะสั้น ช่วงหลังๆที่ผมได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่มหาลัยให้บรรยาย...