Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2016/when-works-depends-on-monitor/

เมื่อจอคอมส่งผลต่อปริมาณงานที่ได้

LG Curved UltraWide 34UC98ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้จอ 34 นิ้วของ LG ตัวนี้ ผมใช้จอ Dell P2314H สองตัวต่อพ่วงกันทำงานมาก่อนครับ ซึ่งก็ใช้ไปได้ประมาณ 2ปีเศษ ก็เริ่มจะเห็นว่าการที่ต้องต่อสายพัวพันรก...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..