• post image

    ความจริง.. ความฝันนั้นคลุมเครือ

    ถ้ามันคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ก็ทำให้มันแน่ใจเสียสิ ปรกติถ้าใช้ชีวิตอยู่ในเมือง หรือแถวบ้าน ผมมักจะไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่ตลอด ไม่ว่าจะกินข้าว ดูหนัง ฟังเพลงหรือออกไปนั่งจิบเบียร์เบาๆ ที่ร้านประจำ แต่ก็...