• post image

    จับตา Google+ กับบทบาทของ Facebook

    ในชั่วโมงนี้ต้องออกตัวก่อนเลยว่า ผู้เล่นเว็บและผู้ที่ติดตามข่าวสาร IT อยู่ คงสนใจในเรื่องของ Google+ กันไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะมีพรีเซ็นเตอร์จำเป็นอย่าง Mark zuckerberg เจ้าของโซเชียลเน็ตเว...