• post image

    พิจารณา

    ควรใส่ใจ, ต้องใส่ใจ ? บ่อยครั้งที่ผมนั่งเฝ้าถามตัวเองย้ำๆ อยู่บ่อยๆ ว่าเรื่องบางเรื่องที่ได้ตัดสินใจทำลงไปนั้น.. "จำเป็นต้องทำ" หรือ "ควรที่จะทำ" โดยส่วนตัวแล้วผมว่าความหมายของคำว่า "ต้อง" กับ "คว...