• post image

    แรงจูงใจของโบนัส

    The candle problem เคยได้ยินเรื่องปัญหาเทียนไขกันไหมครับ? การทดลองเรื่อง the candle problem นี่ถือว่าดังพอสมควรในบริบทของจิตวิทยา การทดลองนี้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1945 โดยนักจิตวิทยาชื่อดังอย่าง Kar...