• post image

    แค่เก็บมันแล้วอยู่เฉยๆ

    เคยคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนลืมตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ไหมครับ คำว่าลืมตัวอาจจะฟังดูเกินจริงไปหน่อย เอาเป็นว่าให้นึกถึงตอนที่เรากำลังคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขณะที่กำลังทำอะไรอยู่อย่างหนึ่ง ...