• post image

    เป้าหมายบนหน้าผา

    ผมเคยได้ยินคนใกล้ตัวพูดขึ้นมาเล่นๆ คำนึงเมื่ออาทิตย์ก่อนว่า "เมื่อไหร่เราจะใช้ชีวิตอย่างเศรษฐีสักที จะได้ไม่ต้องทำงานอะไร กินของอร่อย เที่ยวเล่น ดื่มเหล้า เล่นไพ่ ไปวันๆ" คือบริบทของคำพูดอาจจะไม่ใช...