Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2011/tein-super-street-in-ge8/

TEIN Super Street in GE8

เช้าวันก่อนตัดสินใจเปลี่ยนโช๊คใหม่ทั้งหมดเลย 4 ต้น เนื่องด้วยของเดิมที่ใช้คือ Kayaba NewSR กับสปริง Tanabe NF ค่อนข้างแข็งไปหน่อย ไอเราก็อยากได้ฟิลคุณหนูนั่งรถหรูขึ้นมานิดนึง เลยต้องยอมควักกระเป๋าต...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..