• post image

    มันมี 2 ปัจจัยที่เราใช้ตัดสินคนอื่น

    คิดว่าเราตัดสินคนอื่นที่เพิ่งเจอกันไม่นาน หรือเพิ่งเจอกันครั้งแรกอย่างไรครับ? ดูการกระทำภายนอก การแต่งตัว การแสดงออก หรือลักษณะบุคคลิกหน้าตา แล้วคิดไปว่าคนๆนั้นน่าจะเป็นแบบนี้ โดยอิงจากประเภทของคนท...