• post image

    Flash ตอนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว Dream World

    หลายวันหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลย เพราะต้องทำโปรเจคปิดเทอมนี้ให้เสร็จอีก 1 ตัว เป็นโปรเจคที่ต้องให้ทำงานด้วย Adobe Flash สร้างเป็นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบนเครื่องทีออส ( เครื่องที่เอาไว้จิ้มๆบน...