• post image

    เริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ ตอนที่ 3

    โครงสร้างของไฟล์เว็บไซต์ โดยปรกติแล้วไฟล์ .html ที่เราสร้างขึ้นมานั้นจะถูกเรียกขึ้นมาดูได้ทันทีหากเรานำไฟล์ดังกล่าวไปใส่ในแฟ้มเว็บไซต์ของโปรแกรม XAMPP ในบทความที่แล้ว (เริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ ตอนที่...

  • post image

    เริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ ตอนที่ 2

    การทำงานของเว็บไซต์ ต่อจากบทความที่แล้ว ( เริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ ตอนที่ 1 ) เราพูดถึงเครื่องมือที่จะนำมาใช้พัฒนาเว็บไซต์กันไปบ้างแล้วพอสมควร ซึ่งในบทความที่ 2 นี้เองจะเป็นการแนะนำการทำงานของเว็บไซต...