• post image

    ทำที่ทำทาง

    ส่วนใหญ่เวลาที่เราได้โอกาสทำงาน เรามักจะตอบรับไปก่อนเพราะเห็นว่ามีโอกาสควรรีบคว้า ดีกว่าไม่มีโอกาสให้ได้พิสูจน์ และก็มีหลายครั้งที่กลับมานั่งคิดนึกย้อนดูดีๆ ก็มักจะมีคำถามกับตัวเองว่า เราตัดสินใจถู...