• post image

    สัปดาห์บีบคั้น..

    เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยเจอ "สัปดาห์บีบคั้น" หรือช่วงเวลาๆหนึ่งที่ต้องใช้เวลาทุกนาทีให้เป็นประโยชน์ที่สุด เพื่ออะไรก็แล้วแต่ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เช่นเดียวกันกับผมในขณะนี้ เจอสัปดาห์ที่ต้องส่งโป...