• post image

    EGOSYSTEM

    หลายครั้งเรามักจะได้ยินคำว่า ecosystem หรือระบบนิเวศน์ เป็นการเชื่อมโยงบริบทแวดล้อมให้เข้ากัน และสามารถทำอะไรต่ออะไรให้สอดคล้องข้องกันไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ไปจนถึงคำคุ้นห...