• post image

    Designer ควรรู้พื้นฐานการ code?

    Why designer should know some code? ผมเคยอ่านบทความนึงจากต่างประเทศอาจจะจำเนื้อหาภายในไม่ได้ทั้งหมด แต่โดยรวมแล้วบทความดังกล่าวนั้นพูดถึงเรื่องของ designer กับ coder ใจความสำคัญคือผู้เขียนต้องการจ...

  • post image

    วันที่คุณไม่เข้าใจพวก Developer

    Designer หลายคนเขียน code ไม่ได้, Programmer หลายคนใช้ Photoshop ไม่เป็น ผมมักจะเจอคำถามจากลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้อยู่ในสายงาน production อยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับการตั้งราคา แล้วก็ระยะเวลาที่...